مسابقات هفتگی شطرنج آریا - پنجشنبه 27 بهمن 1401

مسابقات هفتگی شطرنج آریا در تاریخ پنجشنبه 27 بهمن 1401مجددا شروع شد

این مسابقات در اولین دوره پس از تعطیلی 3 ساله مسابقات حضوری با حضور 24 بازیکن و به سرداوری جناب آقای میثم امینی بیات در محل شعبه مرکزی طی 7 دور برگزار شد که در پایان نتایج زیر به دست آمد

 

قهرمان : آرمان کشیشی

نایب قهرمان : سعید ملک زاده

مقام سوم : علیرضا جمالی

 

مقام اول زیر 16 سال : کوروش معتمدزاده

مقام اول زیر 12 سال : شنتیا زاده دباغ

مقام اول زیر 8 سال : هومان کریمی زند

 

لینک رده بنده نهایی

http://chess-results.com/tnr729677.aspx?lan=1&art=1&rd=7