برترین اساتید فدراسیون شطرنج در ایران

کادری فوق العاده خبره و مجرب از مربیان فدراسیون شطرنج ایران با رزومه های عالی و سابقه درخشان