پرهام مقصودلو سوپر استاد بزرگ شد

پایان خوش مسترز شارجه 

محمد امین قهرمان شد ، پرهام سوپر استادبزرگ

????به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج،، دور پایانی مسابقات مسترز شارجه امروز برگزار شد، که استاد بزرگ محمد امین طبایی توانست در مقابل نودریبک یاکوبوئو به تساوی دست پیدا کند و قهرمان این دوره از مسابقات شود، همچنین استاد بزرگ پرهام مقصودلو روی میز ۲ در مقابل استاد بزرگ نارایانان به پیروزی رسید.
با این نتایجی که کسب شد  محمد امین طباطبایی، پرهام مقصودلو، پائول الیانوف و سالم صالح ، ۶.۵ امتیازی شدند اما محمد امین به لطف پوئن شکنی بهتر قهرمان شد.
استاد بزرگ پرهام مقصودلو  با این پیروزی توانست از مرز ریتینگ ۲۷۰۰ عبور کند تا عنوان سوپر استادبزرگی دست یابد. 
در دیگر دیدارها پویا ایدنی روی میز ۱۶ در برابر استاد بزرگ اهل الجزایر به مساوی رسید و سید جواد علوی نیز توانست روی میز ۱۷ استاد بزرگ آرام هاکوبیان را شکست دهد .