سید خلیل موسوی ، پانزدهمین استاد بزرگ شطرنج ایران

 

استاد خلیل موسوی پس از درخشش در مسابقات نخجوان در کشور آذربایجان به سومین نورم استاد بزرگی خود دست یافت و رسما پانزدهمین استاد بزرگ شطرنج ایران خواهند شد.
استاد بزرگ خلیل موسوی برادر استاد میلاد موسوی ، دیگر استاد بادانش و خوش اخلاق ایران هستند که مدتها بود از ریتینگ بین المللی 2500 عبور کرده بودند و برای کسب عنوان ارزشمند استاد بزرگی به سومین نورم استاد بزرگی نیاز داشتند که این مهم در تاریخ 30 اردیبهشت 1401 تحقق پیدا کرد.

ضمن تبریک به ایشان و خانواده محترمشان ، آرزوی توفیق روز افزون برای این استاد با اخلاق کشورمان داریم