ضمن تبریک مجدد
اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد

در صورتی که از شاگردان فعلی شطرنج آریا هستید ، این هدیه 
در حساب کاربری شما ثبت خواهد شد


در صورتی که در حال حاضر از کلاسهای آموزشی آریا استفاده نمیکنید ، کارشناسان
ما به زودی با شما جهت حضور در کلاسهای مناسب شما تماس خواهند گرفت

ضمنا این هدیه ، قابل انتقال به عزیزانی که شاگرد آریا نبوده اند نیز هست