​اتوماسیون فوق حرفه ای مدارس شطرنج آریا ، همراه با اپلیکیشن موبایل برای استفاده اساتید ، شاگردان و پرسنل آریا جهت امور اداری ، مالی و ...

اتوماسیون حرفه ای مدارس شطرنج آریــا

دانلود نرم افزار موبایل
ورود مدیران
ios ورود از طریق